9apkk

Varning för flytande avloppsledning i Gällö.

Såg denna nya ledning som lades i vattnet mellan Almabryggan och reningsverket i Gällö.
Den flyter nu i vattenytan på ett flertal ställen men värst är det väl mitt i farleden.
Den kan ju dessutom ligga farligt nära vattenytan på flera ställen som inte syns.
Nu när båtsäsongen börjar och många har redan sjösatt sina båtar så finns såklart en olycksrisk om någon kör på röret.

Kör försiktigt!

Denna info är även skickad till Bräcke kommun.